HISTORIK
Eurobag AB startades som underleverantör till Svensk Airbag 1995.
1996 expanderade vi och flyttade till nuvarande lokaler på Rollsbo
Industriområde i Kungälv. Vi har senare gjort ett antal tillbyggnader med
höglager och pyrolager m.m.
NULÄGE
Vår högklassiga anläggning består nu av 1.600 m2 inkl. kontor, produktionslokal, höglager och pyrolager, med en väl intrimmad organisation, som är snabb och flexibel, det ger er som kund raka
besked, korta och säkra leveranstider. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av farlig godslogistik och vår personalomsättning är mycket låg, vilket borgar för hög kvalitet i alla led.

Naturligtvis är vi ISO 9001:2000 certifierade.
Vi är även störst i Sverige på farligt godslogistik för bilindustrin.
Eurobag AB har sitt säte i Kungälv.
AFFÄRSIDÉ
Eurobag AB skall vara specialiserade på att erbjuda bilindustrin hjälp med farligt gods. lagring, distribution och förpackning i godkända emballage, monteringsarbeten och sömnad av bilkomponenter. Vi skall även utveckla egna godkända emballagelösningar för kundens räkning samt göra enskilda tester och bonfireprovningar.

I samarbete med oss ska kunden förvänta sig:
- Pålitlighet
- Kunskap
- Punktlighet
- Aktivt engagemang
Vårt största mål är att ha 100% tillfredställda kunder
Copyright 2007 Eurobag AB. All rights reserved.