Vår högklassiga anläggning består av kontor, produktionslokal, höglager och pyrolager, med en väl intrimmad organisation som är snabb och flexibel. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av farlig godslogistik.
Produktion
Packning av pyroprodukter till bilindustrin.
Produktion
Montering och sömnad av bilkomponenter.


Pyrolager
Består av ca. 400 pallplatser.Höglager
Med ca. 600 pallplatser.


Transport
Lastning av bilkomponenter.

Copyright 2007 Eurobag AB. All rights reserved.