Eurobag AB Utvecklar godkännda flerpacksemballage för PU klass9.Kontakta Eurobag...

Vi är ett företag som är specialiserade på att erbjuda bilindustrin hjälp med farligt gods, så som lagring, distribution och förpackning i godkända emballage, monteringsarbeten och sömnad.

Hos Eurobag sätter vi kunden i focus och erbjuder högsta servicenivå och kvalité på våra produkter och tjänster.


Eurobags anläggning
Anläggningen i Kungälv består av kontor, produktionslokal,
pyrolager och höglager.

Se mer av våra lokaler...


Urval av våra kunderFler samarbetspartners...